Bijen

29

personen namen deel aan deze actie.

Maak van alle tuinen samen één groot bijenlandschap.

In het biodiversiteitsverhaal hebben bijen een belangrijke rol als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten.

Een initiatief van Gemeente Berlaar

29

Deelnemers

Over deze actie

Thema
Groen blauwe netwerken van de open ruimte tot in de kern.
We ontharden op de juiste plekken.

Doelstelling

Bijenvriendelijke inrichting van openbaar domein en stimuleren van vergroening op privé domein.

(inzetten op extra bijtjes m.b.t. bijenvriendelijke gemeente VVOG – samenwerking week van de bij)

Wat?
In het biodiversiteitsverhaal hebben bijen een belangrijke rol als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde planten. Maar ze hebben het steeds moeilijker om te overleven en 80 procent leeft onder de grond. Hoe meer verharde oppervlakten er zijn, hoe meer dakloze bijen. Met de campagne vergroen je (voor)tuin en bloeiend berlaar wordt er ingezet op het ontharden en het verhogen van de biodiversiteit. (zowel op openbaar domein als privé domein)

Partners
Week van de bij, VVOG, RLRL, wilde weide vzw,…

Doelgroep
Alle burgers, verenigingen, scholen, bedrijven

Resultaten

  • Vergroen initiatieven op privé domein
  • Aantal deelnemers van sensibilisatie acties
  • Week van de bij
  • Aantal m² bloemenweide
Bijen

Voeg je bijenvriendelijke inspanning toe

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.