Ecologisch tuinieren

30

aantal vierkante meter eigen moestuin

Start to tuinhier

In samenwerking met tuinhier lanceren we een gratis zesdelige lessenreeks “start totuinhier” over hoe ecologisch tuinieren..

Een initiatief van Gemeente Berlaar

30

Deelnemers

Over deze actie

Thema
SP: Lokale en circulaire consumptie
OD 7.1: We ondersteunen een verschuiving naar een meer plantaardig, lokaal en seizoensgebonden voedselpatroon met minder voedselverliezen.

Doelstelling
Bewoners aanmoedigen om een prachtige eetbare tuin te creëren.

Wat?
Een ecologische tuin houdt rekening met de menselijke behoeften en draagt bij aan meer natuur, herstel van het landschap en een schoner milieu. In een ecologische tuin kiezen we planten die zijn aangepast aan de grondsoort en aan de omstandigheden.
Er is ook plaats voor spontane natuur – plantensoorten die zich spontaan vestigen – insecten en dieren. In een ecotuin gebruiken we geen chemische bestrijdingsmiddelen of kunstmest, streven we naar een minimum aan tuinafval en beperken we het energie- en waterverbruik.
In samenwerking met tuinhier lanceren we een gratis zesdelige lessenreeks “start to tuinhier” over hoe ecologisch tuinieren. Stapsgewijs kom je te weten hoe je een prachtige eetbare tuin kan creëren. Lesgever Eddy Vets is bezielt door het tuingebeuren en tracht deze passie door te geven. Hij haalt zijn groenten uit eigen tuin: gezond, onbespoten, vers en smakelijk.

Lessenpakket ecologisch tuinieren 2021-2022

  • Les 1: basis ecologisch tuinieren: dinsdag 7 december
  • Les 2: Grondbewerking – planning – het begin van een nieuw tuinseizoen: dinsdag 8 februari
  • Les 3: voorjaarsgroente zaaien en planten (erwten, wortelen, bloemkool,…) en preventieve maatregelen: dinsdag 8 maart
  • Les 4: voorbereiding zomerteelten en probleemteelten: dinsdag 29 maart
  • Les 5: zomer- en herfstteelten: dinsdag 3 mei
  • Les 6: de theorie omzetten in praktijk

Partners
Tuinhier, Velt, RLRL, …

Doelgroep

Primair: Alle burgers
Secundair: verenigingen, scholen, bedrijven

Resultaten

Bereik: Aantal deelnemers infosessie ecologisch tuinieren?
Aanmoedigen om een eigen moestuin te beginnen

Ecologisch tuinieren

Heb jij al een moestuin?

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.