Elektr wagen

14

mensen delen reeds een auto.

Een auto… zelf kopen hoeft niet meer, je kan hem perfect delen met anderen!

We stimuleren deelmobiliteit als alternatief voor extra personenwagens in onze gemeente.

Een initiatief van Gemeente Berlaar

14

Deelnemers

Over deze actie

Thema
4. Klimaatvriendelijke mobiliteit
We stimuleren deelmobiliteit als alternatief voor extra personenwagens in onze gemeente.


Doelstelling
We streven ernaar om per 1000 inwoners minstens 1 toegangspunt te hebben voor een deelsysteem, om op deze manier het relatieve aantal wagens te verminderen.

Wat?

We streven ernaar om het absolute en het relatieve aantal wagens per 1000 inwoners te verminderen. Door mensen aan te moedigen om geen (tweede) wagen te bezitten, en deze eventueel te vervangen voor deelwagens, geloven we dat we tot een meer bewuste mobiliteitskeuzes kunnen komen. Daarom streven we ernaar om tegen 2030 per 1000 inwoners minstens 1 toegangspunt te hebben voor een (elektrisch) deelsysteem tegen 2030 (minstens 12 toegangspunten voor onze gemeente). Dit is nodig om de modal split richting 50-50 (aandeel alternatieven versus verplaatsingen met personenwagens) te realiseren, maar ook om meer ruimte voor duurzame vervoerskeuzes en gemeentelijk groen te voorzien. Minder auto’s betekent meer ademruimte in de straat, minder gevaarlijke verkeerssituaties en ook meer ruimte voor water en groen, wat erg belangrijk is voor klimaatadaptatie. De infrastructuur voor onze verplaatsingen, zoals wegen en parkings, neemt veel verharde ruimte in en heeft daarom een grote impact op hittestress, droogte en wateroverlast. In dat licht kan het gemeentelijke parkeerbeleid herbekeken worden. Ook kan de gemeente haar eigen wagenpark delen met inwoners.


Partners

Autodelen.net

Doelgroep
Alle burgers

Resultaten

Per 1000 inwoners minstens 1 toegangspunt
12 toegangspunten voor onze gemeente

Elektr wagen

Deel jij reeds een wagen?

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.