Klimaatneutraal Berlaar

De laatste jaren worden we over de hele wereld meer en meer geconfronteerd met extreme weersomstandigheden. Om weerbaar te blijven tegen klimaatverstoringen en onze planeet leefbaar te houden, moeten we allemaal zo snel mogelijk in actie komen. De uitstoot van broeikasgassen moet ernstig verminderd en liefst zelfs gestopt worden. We zullen samen moeten werken aan een klimaatneutraal Berlaar, maar daarvoor hebben we jouw hulp nodig.

14

mensen delen reeds een auto.

77

burgers, organisaties,... planten reeds een boom.

29

personen namen deel aan deze actie.

30

aantal vierkante meter eigen moestuin

155

meter haag of gevelgroen

Elektr wagen
11000bomen
Bijen
Ecologisch tuinieren
Geveltuin

Actie in de kijker

Bloeiend Berlaar

De campagne ‘Bloeiend Berlaar’ heeft als doelstelling de gemeente groen en landelijk te houden.

Ik neem deel aan deze actie
Bekijk al onze acties
BB 2 2020 6d

Bedenk zelf een actie en red onze planeet!

Kleine, simpele acties maken een wereld van verschil, letterlijk en figuurlijk. Die acties helpen ons om de klimaatdoelstellingen van Berlaar2030 te bereiken. Daarom willen we graag weten welke klimaatacties er in Berlaar al gedaan worden.

Heb je thuis iets gedaan dat bijdraagt aan duurzame ontwikkeling? Laat het ons weten! Heeft je buurvrouw of oom iets gedaan? Spreek hen aan en bezorg ons de informatie. Dat kan onder meer gaan over hernieuwbare energie, renovatie, mobiliteit, luchtkwaliteit, ...

Ons klimaatactieplan


Op 23 april 2019 besliste de gemeenteraad van Berlaar om toe te treden tot het Burgemeestersconvenant voor klimaat & energie, engagement 2030. De gemeenteraad hernieuwde daarmee haar eerdere engagement uit 2014, toen de gemeente Berlaar samen met 6 andere gemeenten uit het arrondissement Mechelen toetrad tot het Burgemeestersconvenant 2020.


Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie werken we aan verschillende engagementen zoals de uitstoot van CO² (en eventueel van andere broeikasgassen) op haar grondgebied tegen 2030 met ten minste 40% terug te dringen, de veerkracht te verhogen door zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering, het gezamenlijk duurzaam energie- en klimaatactieplan binnen twee jaar na de formele ondertekening van het Burgemeestersconvenant in te dienen, ...

Je eigen actie in 3 eenvoudige stappen!

Heb je thuis iets gedaan dat bijdraagt aan duurzame ontwikkeling?

Laat het ons weten! Heeft je buurvrouw of nonkel iets gedaan? Spreek hen aan en bezorg ons de informatie. Dat kan onder meer gaan over hernieuwbare energie, renovatie, mobiliteit, luchtkwaliteit, … Alle beetjes helpen!

Dien je formulier in

Vul het formulier zo volledig mogelijk in.

Wij verwerken je aanvraag

We verwerken alle informatie.

Je actie wordt gepubliceerd

We publiceren je actie of vullen ze aan bij een reeds bestaande actie.

Maak zelf een actie