Lokaal Energie- en Klimaatpact

Door de ondertekening van het Lokaal Energie- en klimaatpact geeft de gemeente aan actie te ondernemen om duurzame doelstellingen te behalen. Het LEKP zet in op vier specifieke werven en een aantal algemene doelstellingen. Berlaar ondertekende versie 2.1, deze doelstellingen vind je hieronder.

Voor elke doelstelling kan je de specifieke cijfers voor onze gemeente vinden door verder te klikken.

Werf 1: Vergroening

Bomen:
- 1 boom extra per inwoner

Hagen en geveltuinbeplanting:
- 0,5 meter extra geveltuin of haag per inwoner

Natuurgroenperken:
- 1 natuurgroenperk (minstens 10m²) extra per 1000 inwoners

Werf 1 voor Berlaar

Werf 2: Verrijk je wijk

Collectief georganiseerde energiebesparende renovaties:
-50 collectieve energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden (waarvan 25 fossielvrij)
- Realisatie van minstens één thematisch wijkverbeteringscontract

Coöperatieve/participatieve hernieuwbare energieprojecten:
- 36 kW per 500 inwoners uit coöperatief/participatief hernieuwbare energieprojecten vanaf 2021 (waarvan 18 kW voor eind 2025)

Energiegemeenschappen:
-Toegang tot een energiegemeenschap voor 1 per 500 inwoners

Klimaattafels:
- 50 uitnodigingen per 1000 wooneenheden voor een klimaattafel (tegen eind 2024)
- Renovatietraject voor wooneenheden op klimaattafel

Werf 2 voor Berlaar

Werf 3: Mobiliteit

Deelwagens:
- 2 deelwagens per 1000 inwoners

Fietspaden:
- 1 meter nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad per inwoner

Laadpunten:
-1,5 laadpuntequivalent per 100 inwoners

Werf 3 voor Berlaar

Werf 4: Droogte

Hemelwateropvang:
- 1 m³ extra hemelwateropvang per inwoner

Ontharding:
- 1 m² ontharding per inwoner

Werf 4 voor Berlaar

Algemene doelstellingen

Burgemeestersconvenant:
-Ondertekening Burgemeestersconvenant 2030 of 2050

Energiebesparing Lokaal patrimonium:
- Jaarlijkse primaire energiebesparing van 3%

Geen heffing op hernieuwbare energie:
-Geen heffingen op hernieuwbare energie-installaties
- Geen nieuwe heffingen op masten en sleuven van ELIA

Lokaal warmte- en sloopbeleid:
-Opmaak lokaal warmteplan
- Opmaak lokaal sloopbeleidsplan

Reductie co2-uitstyoot lokaal patrimonium:
-Reductie C02-uitstoot van 55% (ten opzichte van 2015)

VerLEDing:
- VerLEDing openbare verlichting