11000bomen

77

burgers, organisaties,... planten reeds een boom.

Bloeiend Berlaar

De campagne ‘Bloeiend Berlaar’ heeft als doelstelling de gemeente groen en landelijk te houden.

Een initiatief van Gemeente Berlaar

77

Bomen gered

Over deze actie

Thema
Groen blauwe netwerken van de open ruimte tot in de kern
We voorzien minstens één extra boom en halve meter haag per inwoner zodat iedereen toegang heeft tot toegankelijk wijkgroen.

Doelstelling
Het voorzien van 11658 bomen op grondgebied Berlaar (openbaar domein en privé).

Wat?
De campagne ‘Bloeiend Berlaar’ heeft als doelstelling de gemeente groen en landelijk te houden. Eén van de speerpunten in die campagne is de ambitie om tegen 2024 zo’n 11 500 extra bomen in Berlaar aan te planten. Eén boom voor elke inwoner, dus. Maar het is niet de bedoeling dat het lokaal bestuur die bomen allemaal zelf plant. Een deel van de bomen voorzien we op openbaar domein, voor het andere deel rekenen we onder meer op onze inwoners. Het streven naar een betere luchtkwaliteit en maatregelen tegen de klimaatopwarming zijn zaken waar we samen moeten aan werken.

Partners
Regionaal Landschap, Provincie Antwerpen (Groenvisie), Bosgroep Antwerpen Zuid, Natuurpunt vzw,…

Doelgroep
Alle burgers, verenigingen, organisaties,...

Resultaten

Doel: 1 boom per Berlaarnaar
11.658 extra bomen

11000bomen

Voeg jouw boom toe

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.