Geveltuin

2134

meter haag of gevelgroen

Meer hagen en meer gevelgroen per inwoner

0.5m haag per inwoner en meer gevelgroen.

Een initiatief van Gemeente Berlaar

2134

Deelnemers

Over deze actie

Het gemeentebestuur wil graag zijn bewoners stimuleren om extra hagen/geveltuin aan te planten.
We zetten vergroening jaarlijks in de kijker met onze 'gratis bomen-actie' en onze voordelige samenaankoop via 'behaag het landschap-actie'

Ook op openbaar domein bekijken we welke locaties in de gemeente het meest geschikt zijn voor extra groen.

Meer info over je (voor)tuin vergroenen: https://www.berlaar.be/nieuws/...

Werf 1 Vergroening: extra geveltuin of haag.
Doelstelling: Het LEKP beoogt 0,5 meter geveltuin of haag extra per inwoner tussen 2021 en eind 2030, voor Berlaar is dat
5.974,5 meter haag.

Waarom extra haag en geveltuin? De ecologische waarde van deze hagen en houtkanten is bijzonder groot. Tal van vogels, insecten, amfibieën en zoogdieren vinden in en rond deze hagen en houtkanten nest- schuilgelegenheid en het nodige voedsel.  Maar ook heel wat bijzondere planten komen voor aan de voet van de heg.  Daarnaast is een netwerk aan hagen en heggen heel belangrijk voor sommige soorten om zich veilig te kunnen verspreiden of om zich te oriënteren zoals vleermuizen. Hoe meer diversiteit we zelf voorzien hoe interessanter. Diversiteit in soortensamenstelling, (  mogelijke inheemse standplaatsgeschikte soorten), in vorm (afwisselen in breedte , hoogte van de heg, maar ook door op regelmatige afstand hoogstammen of knotbomen te laten uitgroeien).

Groene wanden hebben zeer veel voordelen: ze zorgen ervoor dat het uitzicht van een gebouw of stad verandert van somber en grijs naar levendig en groen. Groene wanden helpen om het hitte-eiland effect te temperen doordat ze verhinderen dat de achterliggende constructie opwarmt. Verder hebben ze een akoestische meerwaarde en een positief effect op de psychologische beleving van de straat. Door het toepassen van verschillende plantsoorten wordt een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit. Ook wordt het water vertraagd afgevoerd, hoewel dit effect kleiner is als bij groene daken.


Geveltuin

Voeg je aantal meter haag of gevelgroen toe.

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.