Hernieuwbare energie

12

inwoners schakelen over naar hernieuwbare energie.

Van fossiele naar duurzame energie

Hernieuwbare energiebronnen bieden een alternatief voor fossiele brandstoffen.

Een initiatief van Gemeente Berlaar

12

Deelnemers

Over deze actie

Thema

SP5: Lokale hernieuwbare stroom
OD 5.1: We verhogen de hernieuwbare energieproductie in de gemeente.

Doelstelling

Door de productie van windenergie en PV-panelen te faciliteren en mee te ontwikkelen, rekenen we op 3500 ton extra CO2-reductie in Berlaar. We streven ernaar om 40% van de geschikte daken in 2030 met PV-panelen te bedekken.

Wat?
Hernieuwbare energiebronnen (windenergie, zonne-energie, waterkrachtenergie, oceaanenergie, aardwarmte, biomassa en biobrandstoffen) bieden een alternatief voor fossiele brandstoffen en dragen bij aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Inzetten op hernieuwbare energie.

Partners
Vlaams Energiebedrijf, cvba Zonnewind, Kamp C, …

Doelgroep

Primair: Alle burgers
Secundair: verenigingen, scholen, bedrijven

Resultaten

Bereik: mikken op x% van de inwoners in de gemeente
CO2-reductie1: x kg
Energiebesparingen : x kwh

Door de productie van windenergie en PV-panelen te faciliteren en mee te ontwikkelen, rekenen we op 3500 ton extra CO2-reductie in Berlaar.

We streven ernaar om 40% van de geschikte daken in 2030 met PV-panelen te bedekken. Hiermee vermijden we 2600 ton CO2 extra. Daarnaast onderzoeken we ook de mogelijkheden van andere technologieën voor elektriciteitsproductie zoals windenergie, WKK’s (op biomassa), waterkracht, e.d. Een windturbine in de gemeente zou ongeveer 900 ton CO2- reductie kunnen opleveren.

Hernieuwbare energie

Voeg je hernieuwbare energie toe

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.