Pexels felix mittermeier 1459534

26

m² onthard.

Vergroen je (voor)tuin

De klimaatverandering en de nood aan adaptatie stimuleren onthardingsinitiatieven groot en klein.

Een initiatief van Gemeente Berlaar

26

Deelnemers

Over deze actie

Thema

SP: Groenblauwe netwerken van de open ruimte tot in de kern
OD 2.2: We ontharden op de juiste plekken

Doelstelling
Ontharden van eigen terreinen en stimuleren van het ontharden van privé terreinen.

Wat?
De klimaatverandering en de nood aan adaptatie stimuleren onthardingsinitiatieven groot en klein. We sensibiliseren de bewoners over de noodzaak voor ontharding. Dit gebeurt door een brede communicatie- en informatiecampagne via verschillende kanalen, waarbij de problematiek duidelijk wordt uitgelegd en waarbij wordt aangetoond hoe de verschillende kleinere ingrepen kaderen binnen het grotere verhaal van de klimaatadaptatie. (Vergroen je voortuin campagne) We motiveren bewoners om mee na te denken en in te stappen in onthardingsprojecten voor de eigen buurt. We geven vorm aan een straat van de toekomst als inspiratievoorbeeld voor andere straten waar we veel meer ruimte geven aan water en groen en aandacht hebben voor ontharding. We zetten experimenten op met voorbeeldstraten. We onderzoeken hoe we inwoners kunnen ondersteunen en sturen om verhardingen op te breken. Dit kan in heel wat gevallen met (financiële) ondersteuning maar kan plaatslijk ook via handhaving wanneer bouwvoorschriften niet nageleefd werden. Ruimtelijk beleid wil blijvend inzetten op inbreiding in het bestaande weefsel en wil telkens een ontharding realiseren. Open ruimtegebieden blijven maximaal behouden. Waar deze toch aangesneden worden, wordt gestreefd naar een waterneutrale ontwikkeling.

Partners

Regionaal Landschap, landelijke gilden, groen groeien, wilde weide vzw, IGOHC, PIDPA (hemelwaterplan), Provincie Antwerpen (Groenvisie)

Doelgroep

Primair: Alle burgers
Secundair: verenigingen, scholen, bedrijven

Resultaten

Huidige verhardingsgraad: 13% Berlaar, Vlaanderen: 16%
Doel: afname
Aantal m² onthard? Ontharde oppervlakte (verhouding verharding/groen). De verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos is tegen 2050 minstens met 20% teruggedrongen ten opzichte van 2015.

Pexels felix mittermeier 1459534

Voeg het aantal m² ontharde grond toe

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.