Kris Martle ruimte voor water bron vermelden

319

m³ extra opvang of infiltratiecapaciteit voor regenwater.

We maken ruimte voor water

Extra opvang voor regenwater en infiltratiecapaciteit

Een initiatief van Gemeente Berlaar

319

Deelnemers

Over deze actie

Thema

SP: Groenblauwe netwerken van de open ruimte tot in de kern.
OD 2.4: We maken ruimte voor water en sluiten de waterkringloop.

Doelstelling
Extra opvang voor regenwater en infiltratiecapaciteit. We streven naar 1 m³ extra hemelwateropvang per inwoner.

Doel: 11.949m³ extra hemelwateropvang

Wat?

  • Opmaak van een droogte- en hemelwaterplan.
  • Waterbeschikbaarheid verhogen, Water besparen, effecten van klimaatverandering opvangen en water optimaal verdelen) en brengt dus maatregelen samen die inzetten op ontharden en vergroening maar omvat ook specifieke maatregelen die daling van het grondwater tegengaan.
  • Beleidsmatig zorgen voor reglementering die nog meer inzet op het infiltreren van in nieuwbouw (geen afvoer van regenwater meer).
  • We nemen initiatieven om waterverbruik bij particulieren te reduceren en nemen ook initiatieven om het waterverbruik (grondwater en leidingwater) in de eigen organisatie (reiniging, sportdienst, …) of bij het beheer het openbaar domein (groenbeheer) te reduceren.
  • We zorgen voor een bewustwording en communicatie bij inwoners over het belang van rationeel waterverbruik en trachten de aanleg en het gebruik van particuliere grondwaterputten van inwoners te beperken.

Partners
PIDPA

Doelgroep

Primair: Alle burgers
Secundair: verenigingen, scholen, bedrijven

Resultaten
Per inwoner 1m³ extra opvang of infiltratiecapaciteit voor regenwater.

Kris Martle ruimte voor water bron vermelden

Voeg je regenwater opvang toe

Wij gebruiken uw gegevens enkel in het kader van deze actie.