Werf 2: Verrijk je wijk

De tweede werf van het LEKP stimuleert duurzame renovaties en hernieuwbare energie.

Collectief georganiseerde energiebesparende renovaties

Om energiebesparende renovaties te promoten en het klimaat te verbeteren, streeft het LEKP 1.0 naar 50 collectief georganiseerde energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden van 2021 tot en met 2030. De doelstelling omvat structurele renovaties aan woningen of wooneenheden die collectief worden georganiseerd, en die leiden tot een verminderd gebruik van energie.

  • De lokale besturen die zich engageren voor het LEKP 2.0, streven naar 25 fossielvrije renovaties van de 50 collectief georganiseerde, energiebesparende renovaties per 1000 wooneenheden. Deze doelstelling omvat structurele fossielvrije renovaties aan woningen of wooneenheden die collectief worden georganiseerd, en die dus leiden tot een verminderd en fossielvrij gebruik van energie.

Voor Berlaar zijn dit 272 energiebesparende renovaties, waarvan 136 fossielvrije renovaties.

De lokale besturen die het LEKP 2.1 hebben ondertekend, engageren zich, aanvullend op de eerste twee doelstellingen, om voor het einde van 2025 minstens één thematisch wijkverbeteringscontract met een collectieve renovatie te realiseren.


Coöperatieve/participatieve hernieuwbare energieprojecten

Een coöperatief, participatief hernieuwbaar energieproject omvat een installatie van hernieuwbare energieproductie, waarbij meerdere particulieren samen de investering dragen. de doelstelling omvat 36 kW per 500 inwoners uit coöperatief/participatief hernieuwbare energieprojecten vanaf 2021, waarvan 18 kW vóór eind 2025.

Voor Berlaar is dit 430,16 kWp uit coöperatief/participatief hernieuwbare energieprojecten.

Energiegemeenschappen

Het doel is toegang tot een energiegemeenschap voor 1 per 500 inwoners. Een energiegemeenschap is een samenwerkingsverband om versneld meer hernieuwbare energie te realiseren.

Klimaattafels

Het LEKP 2.0 stelt dat het lokaal bestuur 50 per 1.000 wooneenhedenuitnodigt voor een klimaattafel om een wijkgerichte aanpak te bespreken en dit vóór het einde van 2024.

Voor Berlaar zijn dit 272 uitnodigingen voor een klimaattafel.

Lokale besturen die het LEKP 2.1 hebben ondertekend engageren zich om een voorstel voor een renovatietraject op te maken op maat van elk huishouden waar de klimaattafel georganiseerd wordt, voor 50 per 1.000 huishoudens en dit voor het einde van 2025.