Werf 3: mobiliteit

Werf 3 'Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar' zet in op (fossielvrije) deelmobiliteit.

2 deelwagens per 1000 inwoners

Deze doelstelling van 2 deelwagens per 1000 inwoners vertaalt zich voor Berlaar naar 23 deelwagens.

Actie Deelwagens

1 meter nieuw of structureel opgewaardeerd fietspad per inwoner

De fiets is niet enkel gezond voor lichaam en geest, het is ook efficiënt. Maar bovenal is fietsen ook een duurzame keuze voor het klimaat. Meer mensen op de fiets betekent minder CO₂- en luchtvervuiling. Deze doelstelling omvat voor Berlaar 11.949 meter extra (of structureel opgewaardeerd) fietspad.

1,5 laadpuntequivalent per 100 inwoners

Om elektrisch rijden aan te moedigen, zijn er voldoende laadpunten nodig. Lokale besturen moeten voorbereid zijn om de elektrificatie van het wagenpark voor te zijn. We willen burgers de zekerheid en het vertrouwen geven dat de investering in een elektrische wagen een goede en veilige investering is, voor hen en voor het milieu. Door het voorzien van voldoende laadpunten in de gemeente of stad, willen we uiteindelijk ook gezinnen stimuleren met de aankoop van een elektrische wagen. Daarom zijn er in Berlaar 179 laadequivalenten nodig.