Werf 4: Droogte

Werf 4 'Water, het nieuwe goud' bevordert ontharding en hemelwateropvang.

1 m³ extra hemelwateropvang per inwoner

Om hemelwateropvang in Vlaanderen te promoten wil het LEKP 1 m³ extra opvang van hemelwateropvang voor hergebruik, buffering en infiltratie per inwoner realiseren.

Deze LEKP-doelstelling doelt op de netto-toename van hemelwateropvang voorzieningen voor hergebruik, buffering en infiltratie binnen de huidige bebouwde omgeving. Deze extra opvang kan de vorm aannemen van infiltratie- of buffervoorzieningen. Opvang of infiltratie in nieuwe verkavelingsbuurten (verplichtingen zoals de uitvoering van gewestelijke stedenbouwkundige verordening of opgelegde lasten binnen de verkaveling) tellen hier niet mee.

Voor Berlaar is dit 11.949m³ extra hemelwateropvang.

Actie Hemelwateropvang

1 m² extra ontharding per inwoner

In Vlaanderen is er een tekort aan water in de bodem. België scoort op de waterstressindex hoog tot zeer hoog van landen met een hoge waterschaarste, ook al regent het veel in België en in Vlaanderen. Het probleem is dat de bodem in Vlaanderen het water niet lang genoeg vasthoudt. Door meer hemelwater te hergebruiken en een langzamere wateropname in de grond te realiseren, verminderen we het watertekort in Vlaanderen.

Daarom streven we naar 11.949m² ontharding.

Actie Ontharding